اخبار

سلامت کامل جسمی و رفتاری، به همراه تغذیه مناسب و مشاهده وضعیت ایده آل چرخه گوارشی توله یوزهای متولد شده از یوز ماده ایران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خبر داد:

سلامت کامل جسمی و رفتاری، به همراه تغذیه مناسب و مشاهده وضعیت ایده آل چرخه گوارشی توله یوزهای متولد شده از یوز ماده ایران


 💢توضیح بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از وضعیت سلامت ، تغذیه و مراحل گوارشی و دفع یوزپلنگ های متولد شده در ذخیره گاه زیست کره توران به همراه وضعیت مناسب رفتاری توله یوزها و یوز مادر، در اخبار صدا و سیمای مرکز سمنان

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید