اخبار

اعلام جنسیت یوزهای متولد شده در ذخیره گاه زیستکره توران

بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خبر داد:

اعلام جنسیت یوزهای متولد شده در ذخیره گاه زیستکره توران


بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ضمن رضایتمندی از وضعیت سلامت جسمی و رفتاری یوزهای متولد شده و همچنین یوز مادر، عنوان کرد خوشبختانه هر ۳ یوز متولد شده، ماده بوده و این اتفاق نویدبخش آینده ای روشن در جهت زادآوری های نسل بعدی و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند خواهد بود.  

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید